Д-р Цветанка Енчева

доктор Цветанка Енчева

Магистър по “Дентална медицина” Специалност: Обща дентална медицина и Ортодонтия
Завършила магистратура по дентална медицина в Медицински университет-гр София.
Придобила специалност – обща дентална медицина и допълнителна квалификация по ортодонтия.